Transport op aanvraag

Transport op aanvraag (TAD) is een vorm van openbaar vervoer. Karakteristiek voor dit transport is dat de voertuigen niet per se de vaste routes van reguliere lijnen en een specifieke dienstregeling volgen. Een andere karaktereigenschap is dat deze dienst vooraf door de reiziger moet worden gereserveerd om het traject te kunnen garanderen.
Transport op verzoek kan ook worden aangepast aan en gereserveerd worden voor specifieke abonnees, zoals personen met een beperkte mobiliteit.

Carpooling

De wet van 17 augustus 2015 op energietransitie voor groene groei (TECV) definieert carpoolen (artikel L. 3132-1 van de Transportwet): als het gezamenlijk gebruik van een motorvoertuig door een bestuurder en één of meerdere passagiers zonder vergoeding, met uitzondering van de gezamenlijk door hen gedeelde kosten, in het kader van een reis die de bestuurder voor eigen rekening maakt.

Autodelen

De activiteit “autodelen” wordt gedefinieerd door artikel L.1231-14 van de Transportwet als: "het poolen van één of meerdere (vloot) gemotoriseerde voertuigen ten behoeve van gebruikers die geabonneerd zijn op of geautoriseerd zijn door de organisatie of de persoon die de voertuigen beheert. Elke abonnee of geautoriseerde gebruiker heeft toegang tot een voertuig zonder bestuurder voor de reis van zijn keuze en voor een beperkte tijd. "