Navigatie op de site

Dankzij de verschillende functies op deze site kunnen alle gebruikers gemakkelijk navigeren.

Het hoofdlogo

Op alle pagina's kunt u met één muisklik op het logo van de site die in de banner wordt weergegeven, terugkeren naar de homepage van de site.

Navigatiepad

Op alle pagina's van de site (met uitzondering van de homepage) wordt een navigatiepad weergegeven boven de hoofdcontent.
Dankzij dit navigatiepad kunt u uw weg vinden in de boomstructuur van de website.
Het geeft het pad aan dat afgelegd is vanaf de homepage tot aan de huidige pagina en biedt u ook de mogelijkheid door middel van koppelingen terug te keren naar de boomstructuur van de site.

Sitemap

Op alle pagina's is een sitemap beschikbaar via een link in de voettekst.
Deze sitemap biedt u een overzicht van de globale boomstructuur van de site en de mogelijkheid rechtstreeks toegang te verkrijgen tot de rubriek of de pagina van uw keuze.

De zoekmachine

Op alle pagina's is een zoekmachine beschikbaar in de banner.
Wanneer u een zoekopdracht invoert, geeft deze zoekmachine de pagina's van de site weer die het beste beantwoorden aan uw verwachtingen.

De link "Begin van de pagina"

Onderaan elke pagina vindt u een link “Begin van pagina”.
Met deze link kunt u snel het hoofdmenu en het navigatiepad vinden.

Functies in uw browser

Naast de online assistentie op de site, is de browser zodanig ontworpen dat uw browser zijn eigen functies optimaal kan gebruiken.

De lettergrootte vergroten

Op alle pagina's van de site hebt u de mogelijkheid om de lettertekens te vergroten.

Als u op een pc werkt, gebruikt u de toetsencombinatie Ctrl + + om de lettergrootte te vergroten. Met de gecombineerde toetsen Ctrl + - kunt u de tekens kleiner maken.

Door achtereenvolgens op deze toetsen te drukken, kunt u de grootte van de lettertekens stapsgewijs vergroten of verkleinen.

Wij informeren u tevens dat u dankzij de gecombineerde toetsen Ctrl + 0 (het cijfer "nul") terug kunt keren naar de standaard lettergrootte van de tekst.

Gebruikers van een Mac vervangen eenvoudig in de bovengenoemde combinaties de Ctrl-toets door de Cmd-toets om dezelfde acties uit te voeren.

Toetsenbord navigatie

Deze site is dusdanig ontworpen dat op alle pagina’s genavigeerd kan worden door middel van het toetsenbord.

In de meeste gevallen tikt u eenvoudig op de Tab-toets van uw toetsenbord om achtereenvolgens te navigeren tussen de verschillende elementen waarop geklikt kan worden op de pagina.

Wanneer u daarentegen naar boven in omgekeerde richting terug wilt keren, gebruikt u de toetsencombinatie Shift + Tab.

Favorieten opslaan

Gebruikers met een toetsenbord hebben de mogelijkheid om elke pagina als favoriet te markeren.

Ga hiervoor naar de gewenste pagina en druk vervolgens op Ctrl + D op uw toetsenbord wanneer u op een pc werkt, en op Cmd + D op een Mac.

Toegankelijkheid van de site

Wat is de toegankelijkheid van een website?

Een toegankelijke website is een site waartoe alle gebruikers probleemloos toegang hebben tot de inhoud, inclusief personen met een beperking die gebruik maken van gespecialiseerde software of hardware.
Zo kunt u op een toegankelijke site:

 • Navigeren met vocale synthesizers of braille-tracks (vooral gebruikt door blinde of slechtziende internetgebruikers).
 • Pas de weergave van de site aan uw behoeften aan (vergroting van de lettertekens, aanpassing van de kleuren, enz.).
 • Navigeren zonder muis, alleen met het toetsenbord of via een aanraakscherm.
 • Etc.

Toegankelijkheidsniveau van de site

Deze site is gemaakt en wordt geactualiseerd op basis van de W3C-normen en handleidingen voor toegankelijkheid AcceDe Web.
Ze beantwoorden in het bijzonder aan de volgende criteria met betrekking tot toegankelijkheid :

 • Style Sheets worden gebruikt om de lay-out van de site te beheren
 • De voertaal op de pagina's wordt aangegeven
 • De pagina's van de site zijn voorzien van een unieke en duidelijke titel
 • Link-titels en knoplabels zijn expliciet (begrijpelijk van aard)
 • Waar nodig zijn afbeeldingen vergezeld van een vervangende tekst
 • Rubriek titels geef structuur aan de inhoud van de pagina's
 • De formulieren zijn toegankelijk
 • De site kan uitsluitend door middel van het toetsenbord worden gebruikt
 • Een link van ontwijking "Inhoud" is beschikbaar op alle pagina's van de site
 • Teksten zijn overbodig

Contact

We doen er alles aan om deze site toegankelijk te maken voor alle internetgebruikers, ongeacht hun fysieke en / of cognitieve capaciteiten.
Mocht u echter tijdens het browsen of de toegang tot bepaalde inhoud op de site geconfronteerd worden met een probleem, neem dan gerust contact met ons op over uw situatie en probleem, om gezamenlijk een oplossing te vinden. Vergeet niet ons het adres van de betreffende pagina te vermelden.

Via het online formulier

Om via het online formulier contact met ons op te nemen, gaat u naar de pagina “Contact” en vult u het formulier in.

Klik op één van de knoppen in het submenu voor meer informatie over de toegankelijkheid van de site of de manier waarop de verschillende rubrieken functioneren.